gerardapps_logo

Gestioneu el vostre institut de la millor manera

Si formes part de la comunitat educativa d’un institut de secundària, aquesta és l’aplicació que necessites.

Aquesta aplicació t’ofereix la possibilitat de gestionar de la millor forma el vostre institut. Automatitza tots els processos, simplifica la feina del professorat i del personal administratiu i manté informat a les famílies sobre qualsevol aspecte d’interès del seu fill/a o de la comunitat educativa en conjunt.

Què és Acàcia?

Acàcia és una aplicació de control acadèmic, comunicació i administració, d'aquí prové el seu nom, però és molt més que això! L'aplicació permet configurar el centre en funció de la seva organització tant del personal com dels grups d'alumnes. Un cop fet això, el programa permet assignar el marc horari, els espais, els professors, la definició del currículum i la càrrega docent dels diferents professors/res. El programa ofereix la possibilitat de fer els horaris automàticament i/o manualment. També permet la importació dels horaris des de programes tipus GP Untis.

A més de,

Expedient de l'alumnat amb les seves dades, permet el registre d'entrevistes amb les famílies, informes d'expedient, fitxers de l'alumne,...; missatgeria instantània amb altres professors i famílies, permet la personalització de grups i reenviament a la bústia de correu electrònic. Suport al grups de treball col·laboratius, claustres, equips docents. Permet la pujada de la documentació pertinent, actes, acords,... i la creació de fòrums de treball participatiu i circulars a les famílies, tot això amb un entorn completament gràfic i intuïtiu.

Què tens per avui?

Porta el control d'assistència de l'alumnat, feines de l'alumnat, calendari d'alumnes i professors i agenda personal per a tots els usuaris. Les feines penjades pel professorat són visibles per l'alumne i les famílies a l'agenda en temps real.

Organització

Distribució d'alumnes a l'aula, impressió de llistes i gestió de grups i subgrups classe. Control i gestió d'incidències per part dels tutors, tant de grup com de tutories individuals.

Informes

Informes periòdics a les famílies, informes d'incidència, fulls de conducta contraria a les normes de convivència,...

Gestió d'absències i guàrdies

Gestió d'absències del professorat, el professorat amb absència pot informar de la feina a fer i li permet pujar documents que restaran a disposició dels professors de guàrdia en temps real. Enregistra les incidències de les guàrdies i les substitucions.

Assignació de rols i permisos

Alumnes, pares, professors, tutors de grup i/o de seguiment, personal del PAS,...

La validació de l'usuari li assigna els permisos necessaris per a tenir accés a tot allò que li pertoqui segons el seu rol a la plataforma.

Avaluacions

Introdueix les notes de les preavaluacions i/o avaluacions, configura els ítems d'avaluació i la seva nota. Document d'acta d'avaluació i butlletí de notes.

Indicadors de centre

Establiment d'indicadors i gràfiques, estadístiques i evolució de les variables que més interessin al centre, ...

Disseny intel·ligent i responsiu

Codificació HTML5 + CSS3 + PHP7. Per a qualsevol dispositiu, tingui el sistema operatiu que tingui. Només necessita un navegador actualitzat amb connexió a Internet per accedir al programa.

Disseny totalment adaptat a qualsevol dispositiu.

Disseny Responsiu

Pantalles

entrada

Pantalla d'entrada a Acàcia

Validació mitjançant usuari i contrasenya a l'aplicació

estadística

Indicadors i estadistiques

Elabora les gràfiques per major control dels indicadors del centre

expedient

Expedient de l'alumne/a

Dades de l'alumne/a, informes, entrevistes, avaluacions, ...

Horaris

Horaris

Elaboració dels horaris del professorat, automàtic o manual mitjançant drag & drop

Incidències

Incidències de l'alumne

Control de les incidències en classe i definició de tasques.

Missatgeria

Missatgeria

Missatgeria interna amb còpia a bústia de correu dels professors.

Formulari de contacte

Si vols provar Acàcia o fer qualsevol tipus de consulta sobre la plataforma, no dubtis en omplir aquest formulari. Ens possarem en contacte amb tú el més aviat possible.