Aquest lloc web utilitza cookies, pots veure la política de cookies, aquí

Política de cookies +

Expedient de l´alumnat

Seguiment acadèmic de l'alumnat

Administració-Expedient

Es fonamental pel professorat amb tutories d'alumnat, fer el seguiment i registre de totes les dades acadèmiques del seu alumnat. El lloc on consultar i informar de totes les accions rellevants de l'alumnat durant la seva etapa educativa. En aquest apartat el tutor/a podrà:

 • Consultar la fitxa de l'alumnat amb l'informació i les dades de contacte
 • Pujar i consultar fitxers d'interès acadèmic, ja siguin d'altres instituts, propis o aportats per la família.
 • Enregistrar i consultar les entrevistes amb l'alumne i/o la família.
 • Registrar i consultar els informes de traspàs, aquests queden d'un curs a un altre amb la següent informació de l'alumnat:
  • Perfil de personalitat
  • Perfil d´aprenentatge
  • Circumstàncies familiars rellevants
  • Fortaleses i debilitats de l'alumne/a
  • Suports d´aprenentatge i si aquests han de ser visibles pel professorat o no.
  • Seguiment-suport psicopedagogia/orientació
 • Altres informes d'expedient. Visibles a la família o no.
 • Seguiment del registre de fulls d'incidència o amonestació durant les classes
 • Seguiment de les qualificacions i registre dels butlletins de notes
 • Accés i consulta de les incidències d'aula i a l'imprès d'identificadors de la família
 • Seguiment, si s'escau, dels pagaments de les famílies

Detalls

Permisos-Rol : Administradors-Coordinadors-Tutors

Localització-Menú : Administració

Funcionalitats relacionades