Aquest lloc web utilitza cookies, pots veure la política de cookies, aquí

Política de cookies +

Sortides i viatges - reforços

Gestió de les sortides, professorat i guàrdies

Organització-Sortides

Com a responsable de sortides, afegeix les sortides, activitats, tallers i afegeix totes les dades a més del professorat acompanyant, això permetrà gestionar les guàrdies després.

 • La informació de sortida passarà automàticament al calendari-agenda del professorat, alumnat i famílies implicats a la sortida
 • Permet també gestionar el control de pagament de la sortida i l'autorització de les famílies directament des d'Acàcia.
 • Registra la informació i extreu o imprimeix els llistats d'alumnat que van a la sortida o que es queda al centre.
 • En quan al professorat acompanyant el programa gestionarà les guàrdies tenint en compte:
  • Les guàrdies que s'han de cobrir degut al professorat acompanyant als grups de sortida.
  • El professorat de reforç de guàrdia que queda alliberat degut a que el grup es troba de sortida.
  • El programa farà una proposta per cobrir les guàrdies en funció de les dades obtingudes, tant d'absències de professorat com de les sortides programades.
  • El cap o la cap d'estudis farà les anotacions pertinents de cara a informar al professorat de guàrdies.
  • El programa farà un registre de les guàrdies cobertes, així com les incidències durant la guàrdia.
  • El professorat disposarà de tota la informació de la guàrdia i registres en el anomenat usuari panell.

Detalls

Permisos-Rol : Administradors-Reponsable de sortides

Localització-Menú : Organització

Funcionalitats relacionades