Aquest lloc web utilitza cookies, pots veure la política de cookies, aquí

Política de cookies +

Notificacions

Per notificar incidències o millores
Qualsevol usuari del programa pot notificar incidències de funcionament o millores en qualsevol moment. Les incidències seran resoltes en menys de 24 hores i les millores s'analitzaran i posteriorment passaran a un llistat d'implementació en funció del gruix de beneficiaris de la mateixa. Opcionalment podeu adjuntar un arxiu o imatge per detallar-ho més, gràcies.
Una vegada resolta la millora o l'incidència, es notificarà la resolució de la mateixa al correu informat al formulari.


Els camps marcats amb * són obligatoris

He llegit i accepto la Política de Privacitat

Les dades enviades a través del formulari quedarà incorporada a un fitxer responsabilitat de GerardApp’s. Les dades que es requereixin seran les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la finalitat per a la qual es recullin i seran sotmeses a un tractament automatitzat.

Es garanteix la confidencialitat de les dades personals que es faciliten a través d'aquest web en els termes establerts pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades.

Poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, oposició al tractament i/o portabilitat de les dades, adreçant una sol·licitud digital des del mateix correu electrònic informat, al correu electrònic acacia@gerardapps.cat

Navegar per aquest web amb les galetes activades al navegador comporta de manera imprescindible l’acceptació de l’ús d’aquestes conforme la política present. Si no accepteu l’ús de les galetes, podeu bloquejar-les al navegador.